JPK 17-09-2009
Denne hjemmeside er tilegnet alle der har interesse i hvem Jens Peter Kristensen var. Jeg har haft specielt mine søskende "gule som hvide" og deres børn i tankerne.
JPK var en meget flittig mand, til at få skrevet mange af sine tanker og minder ned om sit liv og levned. De tekster der er valgt er de mest repræsentative for JPKs liv. 
JPK har skrevet og gemt rigtigt meget, både tekst og billeder, hvis det hele skulle med her, ville det fylde rigtig mange sider.
JPK var meget glad for teknik og specielt PCens muligheder. Derfor mener jeg det falder helt i tråd med JPKs tankegang, at nogle af hans tekster nu ligger tilgængelige for specielt hans familie, venner og bekendte på denne hjemmeside. Jeg har delt hans tekster ud på siden som han har skrevet dem og jeg har forsøgt at få billederne til at sidde så tæt på det oprindelige som muligt.
Der vil i teksterne være nogle understregede ord, tryk på dem og der vil komme et billede eller en lille supplerende tekst frem.
Jeg er modtagelig for ris og ros og vil gerne hører hvis nogle syntes noget skal rettes hist og her.
Tom Kristensen.
Tom Kristensen